Nagbahay-bahay ang QC Disaster Risk Reduction and Management Office upang mamahagi ng mga flyer ukol sa iba-ibang hazards gaya ng baha, lindol, sunog, bagyo at pagguho ng lupa, mga epekto nito at kung paano makakaligtas dito.

Patuloy lamang ang information and education campaign ng pamahalaang lungsod sa mga sakuna lalo na sa mga QCitizens na nakatira sa mga low-lying at hazard prone areas.