Sa huling araw ng International Visitor Leadership Program study tour, nakipagpulong ang mga delegado ng IVLP kay Ambassador Nina Hachigian, Los Angeles Deputy Mayor of International Affairs. Pinag-usapan nila ang iba-ibang paraan kung paano maaring palalimin at palakasin ang pakikipag-ugnayan ng Los Angeles sa mga lungsod na kinakatawanan ng mga delegado.

Napag-usapan din nina Mayor Joy at Ambassador Hachigian ang posibleng pagsali ng alkalde sa samahan ng piling mga kababaihang alkalde ng pinakamalalaking lungsod sa mundo na binuo ni Hachigian. Layon ng samahan na ito na makipagtulungan ang mga kababaihang mayor sa pagtugon sa mga suliranin sa kani-kanilang nasasakupan.