QCitizens, narito na si K.I.R.A (Katuwang na Impormasyon para sa Responsableng Aksyon) at TANOD COVID (SMS Symptom Reporting System) na makakatulong sa inyong self-assessment. ☺️

Pwedeng makausap si KIRA sa:
Facebook messenger (https://www.facebook.com/OfficialDOHgov/)
Viber (https://vb.me/227ceb)
KontraCovid PH website (https://www.kontracovid.ph/triage)

Maaari ring magpadala ng mensahe sa ating TANOD COVID kahit walang load! Sundan lang ang format na ito:
REG <Street City Province>,<bilang ng tao sa bahay>
At ipadala sa Globe: 2158-5779 o Smart/Sun: 22565-5779.

Panoorin ang video para sa iba pang detalye.