Episode 2:

Sa likod ng bawat puti at pulang parol sa lungsod ay ang #KwentongQC ng mga miyembro ng Sitio Kislap Women’s Organization. Isa itong samahan na tinulungan ng ating lokal na pamahalaan na mabigyan ng mapagkakakitaan ngayong pasko. 🌟

Tunghayan ang kanilang kwento.