Patuloy na dumarami ang mga paaralan na nagpahayag na handa silang tumanggap ng mga mag-aaral mula sa Colegio de San Lorenzo.

Para sa mga interesadong mag-aaral ng Colegio de San Lorenzo, makipag-ugnayan lamang sa mga sumusunod na paaralan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa kanilang email address o pagtawag sa kanilang numero.