Simula madaling araw bukas, ika-1 ng Marso 2021, bubuksan muli ang lahat ng lane sa Quezon Memorial Circle Elliptical Road. Maaalalang may mga lane na pansamantalang isinara upang bigyang-daan ang construction ng MRT7 sa kanto ng Elliptical Road at North Avenue. Inaasahan ang muling pagluwag ng daloy-trapiko sa Elliptical Road at Commonwealth Avenue simula bukas.

Subalit, mananatili pa rin ang Zipper Lane sa Commonwealth Avenue habang inoobserbahan natin ang nasabing pagluwag ng trapiko. Samakatuwid, magagamit pa rin ang Zipper Lane mula 6AM hanggang 11AM, Lunes hanggang Biyernes.

Maraming salamat, at patuloy nating pag-ibayuhin ang pag-iingat tuwing tayo’y nagmamaneho.