Ngayong araw ang espesyal na araw nila Lolo’t Lola!👴🏼👵🏼

Ang ikalawang Linggo ng Setyembre ng bawat taon ay idineklara bilang “Pambansang Araw ng mga Lolo at Lola” sa Pilipinas.

Kaya naman patuloy silang busugin sa pagmamahal at kalinga, at bigyang-halaga ang kanilang papel sa pag-aalaga lalo na sa kanilang mga apo.

Salamat po, at mahal namin kayo, Lolo at Lola!