Sa darating na National Vaccination Day sa Pebrero 10-11, makakatanggap ng FAMILY PACK kapag tatlo o higit pa ang magkakasamang magpapabakuna (kahit 1st dose, 2nd dose o booster).

Pwedeng kamag-anak, kaibigan, kaklase, kabarangay o katrabaho ang kasamang magpapabakuna.

Ang family pack ay dapat paghatian ng 3 o higit pang magkakasama.

Kaya magtungo na sa alinmang #QCProtektodo Vaccination Site.