Ipapatupad na sa July 1 ang No Contact Apprehension Program sa Quezon City.

ANO NGA BA ANG NO CONTACT APPREHENSION PROGRAM O NCAP?

Sa ilalim ng NCAP, hindi na kailangang personal ang pagbibigay ng traffic violation sa mga lumabag na motorista. Sa pamamagitan ng high-resolution cameras, makukuhanan ng litrato at video ang mga plate number ng sasakyan kapag nakitang lumabag sa batas trapiko sa ating lungsod.

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa ordinansa at pagpapatupad ng NCAP sa lungsod, i-click ang link na ito: https://quezoncity.gov.ph/…/2021/11/SP-3052S-2021.pdf

Basahin ang mga sumusunod na mahahalagang impormasyon, Frequently Asked Questions (FAQs), at payment process tungkol sa NCAP.