Nagsagawa ang QC Climate Change and Environmental Sustainability Department ng orientation tungkol sa tamang paghiwa-hiwalay ng mga recycables at single-use platics para sa QCitizens ng Barangay Loyola Heights, Barangay Quirino 2-B, at Barangay Sta. Lucia.

Itinuro rin ang Plastic Ban Ordinances at mga paraan kung paano magagamit ang Environmental Points sa ating QC Trash to Cashback program.

Tingnan ang #QCTrashtoCashback All-in-One Guide dito:

https://www.facebook.com/qc.climatechangedepartment/posts/318663317028239