Malapit na ang Pasko pero ang Covid-19, hindi pa lumalayo sa atin. Mag-doble ingat po, palaging mag-mask at mag-social distancing. Sa bahay muna magdiwang sa piling ng pamilya. Pwede rin sa mga well-ventilated o open-air venues katulad ng parks kung walang kasamang bata. Ang importante, yakapin natin ang Pasko na magkakasama.

Sa Paskong QC…mask ligtas, mask masaya!