Nagpulong ang mga kasapi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) kasama ang ilang kinatawan ng pamahalaang Lungsod Quezon. Kabilang dito sina Ms. Margarita Santos ng QC Business Permits and Licensing Department at Mr. Pierangelo Dominguez ng Local Economic Investment Promotions Office (LEIPO).

Tinalakay nila ang ilang mga programa kaugnay ng pagnenegosyo, gayundin ang economic agenda ng Lungsod Quezon.

Isa sa mga layon ng pamahalaan ay makilala bilang business-friendly city ang QC at paunlarin ang mga negosyo para mas marami ang magkaroon ng trabaho.