Free Health Consultation para sa lahat ng PhilHealth members!

Ang PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama (Konsulta) ay ang pinalawak na primary care benefit program ng Philippine Health Insurance Corporation upang magkaroon ng sapat, dekalidad, at abot-kayang serbisyong medikal ang bawat Pilipino sa ilalim ng Universal Health Care Law.

Ang makukuha ng mga miyembro ng PhilHealth sa Konsulta Benefit Package ay ang mga sumusunod:

✅Check-up at consultation

✅ Health risk screening at assessment

✅ Mga piling laboratory at diagnostic test

✅ Mga piling gamot

Sa mga nais mag-rehistro at makakuha ng #PhilHealthKonsulta Package, panoorin ang tutorial video rito: https://fb.watch/mJb4C_l1C0/

Narito ang listahan ng accredited na PhilHealth Konsulta Providers: https://www.philhealth.gov.ph/…/provi…/institutional/map

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa kanilang social media accounts:

• Facebook: https://www.facebook.com/PhilHealthOfficial

• Website: https://www.philhealth.gov.ph

Maaari rin kayong magpadala ng mensahe sa mga sumusunod:

• PhilHealth Callback Channel: 0917-898-7442

• PhilHealth Action Center email address: [email protected]

Maaari ring tumawag sa PhilHealth 24/7 Corporate Action Center Hotline: (02) 8441-7442 o bumisita sa pinakamalapit na PhilHealth Branch o sa PhilHealth Local Health Insurance Office sa inyong lugar.

May be an image of hospital and text that says "PhilHealth Konsulta Konsultasyong Sulita Tama Mga laboratory at diagnostic test na maaaring ma-avail mula sa PhilHealth Konsulta Provider Complete Blood Count (CBC) with Platelet Count Urinalysis Fecalysis Sputum Microscopy Fecal Occult Blood Test (FOBT) Pap Smear (para sa kababaihan) Lipid Profile Fasting Blood Sugar (FBS) Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) Electrocardiogram (ECG) Chest X-Ray Creatinine Hemoglobin Test (HbA1c) 2OF7 FOLLOW US foJ @QCGOV PhilHealth H artner Health Ya"
May be an image of medicine and text that says "Konsulta Konsultasyong Sulit Tama PhilHealth Mga piling gamot para sa iba-ibang sakit sa ilalim ng PhilHealth Konsulta ANTI-MICROBIAL Amoxicillin Co-amoxiclav Co-trimoxazole Nitrofurantoin FOR DIABETES Gliclazide Metformin Clarithromycin FLUID AT ELECTROLYTES Oral Rehydration Salts ANTI-DYSLIPIDEMIA (for high cholesterol) Simvastatin ANTI-ASTHMA Prednisone Salbutamol Fluticasone Salmeterol FOR HYPERTENSION Enalapril Metoprolol Amlodipine Hydrochlorothiazide Losartan ANTIPYRETICS Paracetamol 3OF7 ANTI-THROMBOTIC Aspirin ANTIHISTAMINE Chlorpheniramine Maleate FOLLOW US for @QCGOV PhilHealth artner nHealth"
May be an image of text that says "PhilHealth Konsulta Konsultasyong Sulit Tama PhilHealth Gabay para sa PhilHealth Konsulta Benefit Package M M A haa OPTION 1: SELF REGISTRATION Mag log-in sa Member Portal gumawa ng account sa Member Online Registration sa PhilHealth website: https://www.philhealth.gov.ph sa http:ihto./meber OPTION 2: ASSISTED REGISTRATION PhilHealth Branch o sa PhilHealth Local Health Insurance Offices (LHIOS) PhilHealth Customer Assistance Relations and Empowerment Staff (PCARES) Current Employer Local Government Unit (LGU) Office of the Senior Citizen Affairs (OSCA) PhilHealth Corporate Action Center Hotline (02) 8441-7442 4OF7 FOLLOW US @QCGOV PILIPINAS PhilHealth H"
May be an image of hospital and text
May be an image of 1 person, hospital and text that says "PhilHealth Konsulta Konsultasyong Sulita Tama Maaaring ma-avail ang benefit package sa accredited PhilHealth Konsulta providers gaya ng mga sumusunod: Health Centers o Rural Health Units OPD ng mga pampubliko at pribadong ospital Private clinics Alamin kung may Konsulta providers na malapit sa inyong lugar. I-scan lamang ang QR code o bisitahin ang link na ito: List of Accredited Konsulta Providers in PhilHealth Regional Office -NCR: Û PhilHealth 6OF7 Konsulta Package Providers FOLLOW US foo @QCGOV PhilHealth artner Health"
May be an image of text that says "PhilHealth Konsultasyong Sulit Konsulta Tama Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kanilang official social media accounts: f http://boi 토토토 https://witter.com/eamphilhealth https://w.philhealth.gov.ph Maaari rin kayong magpadala ng mensahe sa mga sumusunod: PhilHealth Callback Channel: 0917-898-7442 PhilHealth Action Center Email Address: actioncenter@philhealth.gov.ph Maaari ring tumawag sa PhilHealth 24/7 Corporate Action Center Hotline: 7OF7 (02) 8441-7442 o bumisita sa pinakamalapit na PhilHealth Brancho PhilHealth Local Health Insurance Office sa inyong lugar. FOLLOW US fot @QCGOV PhilHealth artner Health"