Nakipagtulungan ang Quezon City Government sa United States Agency for International Development (USAID) sa paglunsad ng programang Opportunity 2.0 na magbibigay suporta sa mga out of school youths sa lungsod.

Ang Opportunity 2.0 ay limang taon na programa at naglalayong matulungan sa edukasyon at pagkakaroon ng hanapbuhay ang mga out of school youth sa bansa.