Tuluy-tuloy ang serbisyo ng ating Quezon City Business Permits and Licensing Department’ Business One-Stop Shop (BOSS) mula Lunes hanggang Sabado, 8:00AM – 7:00 PM, at nakahanda ang ating mga kawani na gumabay sa inyong mga transaksyon.

Bisitahin ang https://qceservices.quezoncity.gov.ph/ para sa online transactions ng BOSS.

Para sa iba pang katanungan, tumawag o magpadala ng mensahe sa sumusunod:
New Business: 0961-319-8944
Renewal: 0968-706-0754
Courier/other inquiries: 0961-620-7220
BPLD Releasing Unit: 0945-629-2457