QC Community Caring Facilities Update – as of April 12, 2021


Sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod, narito ang kasalukuyang lagay ng ating mga ospital at HOPE community caring facilities.