Umabot na sa 6,011 indibidwal o 1,404 pamilya ang nailikas at kasalukuyang nasa evacuation centers sa pangangalaga ng Social Services Development Department at ng mga barangay.

Bukod sa hot meals ay binigyan rin sila ng food packs ng ating lokal na pamahalaan.