QCitizens connected ka!

Mas dumami at pinalawak pa ang mga lugar na may QC Free WiFi Zone na pwede ninyong magamit.

Aabot na sa higit 3,500 ang GoWiFi hotspots sa buong lungsod at madadagdagan pa ito sa mga susunod na araw.

Sa mga may QC e-services account pwede ninyo itong magamit ng isang oras kada araw, habang 30 minutes naman sa mga walang QC e-services account.

@QCWiFi (Powered by GoWiFi) Hotspot Locations