Nagsagawa ang Quezon City Health Department at Rotary Club District 7380 ng libreng dental services sa mga estudyante sa pampublikong paaralan at QCitizens sa mga komunidad.

Gamit ang Dental Health Bus, umiikot ang QCHD iba-ibang paaralan at barangay. Kabilang sa mga serbisyo na ibinibigay sa mga pasyente ay ang oral examination, oral prophylaxis, tooth extraction, filling, pit and fissure sealant, at dental health education.

Para sa schedule, maaaring makipag-ugnayan sa inyong barangay o pinakamalapit na health center sa inyong lugar.