Sa panibagong episode ng E-Skwela, tara at ating alamin kung anu-anong livelihood training ang inaalok ng ating lokal na pamahalaan upang mapaunlad ang buhay ng bawat QCitizen. Mayroon ding gabay upang malaman kung saan naaangkop ang inyong kakayahan.

Sundan lang ang QC Kabahagi Center for Children with Disabilities Facebook page para iba pang E-Skwela series at updates.