Magandang balita, QCitizens!

Isang pagkilala ang muling natanggap ng ating lungsod ng parangalan tayo bilang Top Employer for Government Agency sa NCR sa ginanap na Pag-IBIG Fund StAR Stakeholders’ Accomplishment Report (Quarter 1 – 3).

Bukod dito ay nakatanggap din tayo ng Special Citation Award mula sa institusyon.

Ang mga nasabing parangal ay iginagawad sa mga natatanging stakeholder, service partner, employers, at top developers na naging kaagapay at nagbigay ng kanilang kontribusyon sa pag-unlad ng Pag-IBIG Fund.