Sa gitna ng pandemya, hindi tumigil sa paggawa ng paraan ang lokal na pamahalaan para matulungan ang mga micro, small at medium enterprises. Dahil dito, inilunsad ang Pangkabuhayang QC Program, Kalingang QC at Small Income Generating Assistance Program (SIGA).

Tunghayan ang buong detalye sa Special Report na ito.

#QCSpecialReport