Patuloy na naghahatid ng libreng serbisyong medikal ang QC Health Department sa ating QCitizens. At para sa mga bedridden na senior citizens, ang medical teams na mismo ang dumadalaw sa kanila. Narito ang kanilang kwento sa ating special report:

#QCSpecialReport