MAHALAGANG ANUNSYO TUNGKOL SA QCITIZEN ID:

Ang mga residente ng District 3 at District 4 na nag-apply ng QCitizen ID ay pinadalhan na ng text message para kunin ang kanilang bagong QCitizen ID sa ating District Offices.

Ang mga taga-District 2 at 6 naman ay naka-schedule simula bukas, Pebrero 7.Ang bagong QCitizen ID na gawa sa PVC ay una nang pinamahagi sa mga senior citizens at PWDs, bilang kapalit ng papel na lumang ID.

Ang inyong lumang papel na senior citizen at PWD ID card na inisyu ng lokal na pamahalaan ay may bisa at dapat tanggapin bilang VALID ID, hangga’t hindi pa ito expired o hindi pa napapalitan ng bagong QCitizen ID.Base sa City Ordinance no. 3041 o The Unified Quezon City ID Ordinance of 2021, ang ID ay magagamit bilang proof of identity, transaksyon sa mga pampubliko at pampribadong tanggapan, at access sa health at social services ng lokal na pamahalaan.

Magagamit din ang QCitizen ID para sa pre-registration ng COVID-19 vaccination ng lungsod.

Bisitahin ang https://qceservices.quezoncity.gov.ph para gumawa ng account.

Para sa iba pang Frequently Asked Questions tungkol sa QCitizen ID, tingnan ang link na ito: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=474433020611127&id=100824854638614

Kung kailangan ng gabay, narito ang mga hakbang sa pag-apply ng QCitizen ID:https://qceservices.quezoncity.gov.ph/qcitizen-id

Narito ang kopya ng buong QCitizen ID Ordinance: https://quezoncity.gov.ph/…/2021/09/SP-3041-S-2021.pdf