MAHALAGANG ABISO QCitizens!

Wala pong biyahe ang Q City Bus sa April 14, 15 at 16, 2022 ( Maundy Thursday, Good Friday, and Black Saturday).