Tagumpay natin ito QCitizens! Dahil sa ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating lungsod, mas kaaya-aya na itong tirhan. 😊

Ipagpatuloy po natin ang ating pagmamalasakit sa ating lungsod!