Congratulations, Quezon City Health Department!

Ginawaran ng QUILTS Quickres .org Special Recognition for Local Investments ang QCHD bilang pagkilala sa pagbibigay ng suporta upang makapaghatid ng iba-ibang HIV services gamit ang Quickres .org.

Ang Quality Uptake and Improvements in Lifesaving Treatment Services (QUILTS) Awards ay inilunsad ng US President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), USAID, EpiC Project, at Department of Health (DOH) upang parangalan ang mga natatanging Project Partner Facilities at organisasyon na nagbibigay ng mga serbisyo at programang tumutugon sa pangangailangan, pangangalaga at paggamot sa People Living with HIV (PLHIV).

Mula sa Quezon City Government, maraming salamat po sa pagkilala. Patuloy pang pag-iigihan ng ating lokal na pamahalaan ang pagsusulong ng iba-ibang programa upang mabigyang solusyon ang problema sa HIV at iba pang Sexually Transmitted Infections (STIs).