Ngayong Nobyembre, ating ipinagdiriwang ang National Reading Month upang patuloy na itaguyod ang kahalagahan ng pagbabasa sa ating mga kabataan.

Tuloy-tuloy ang reading tutorial program sa mga sangay ng Quezon City Public Library (QCPL) upang suportahan ang mga mag-aaral sa komunidad at mga kalapit na paaralan. Upang paigtingin ang inisyatibong ito, ang Pamahalaang Lungsod ng Quezon ay nakipagtulungan sa iba-ibang organisasyon na nagsusulong ng mga programa na tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa pagbasa at pagbilang.

Ang QCPL tutorial program ay naaayon sa isinusulong na dekalidad na edukasyon ni Mayor Joy Belmonte sa pamamagitan ng pagpapaigting ng mga functional literacy program, pagsuporta sa mga remediation program sa komunidad, pagpapalakas ng mga pampublikong aklatan ng lungsod, at pagsulong ng partnerships sa mga organisasyon na aktibong nagsusulong din ng dekalidad na edukasyon.