[Public Service Announcement]

Sa April 1, 2022 ay isasara ng Rosario Maclang Bautista General Hospital (RMBGH) ang kanilang telekonsultasyon para mas makapagbigay ng mahabang oras ang mga doktor sa face-to-face outpatient department (OPD) consultations.

Magsisimula sa April 4, 2022 ang RMBGH Pediatrics OPD (Face-to-Face) mula Monday hanggang Friday, 8:00 AM – 5:00 PM.