Webinar Series about the COVID-19 Vaccine

#SaTotooLang, paano ba nilalabanan ng bakuna ang sakit?

Isa lang yan sa mga tanong na bibigyang-linaw sa pagpapatuloy ng ating webinar series kasama ang ekspertong si Dr. Nina Gloriani, Chair ng DOST Expert Vaccine Panel on #COVID19 Vaccine Clinical Trials.

Tumutok lang dito sa ating Facebook page, Huwebes, alas-2 ng hapon. Kita-kits tayo online!