Webinar Series about the COVID-19 Vaccine

#SaTotooLang, ligtas at epektibo ba ang bakuna sa COVID-19?

Ipapaliwanag ng Director General ng Food and Drug Administration na si Dr. Rolando Enrique “Eric” D. Domingo kung paano dumadaan sa masusing regulasyon ang mga bakuna, kabilang ang mga bakuna para sa COVID-19.

Tumutok lang sa ating Facebook page, Huwebes, alas-2 ng hapon. Kita-kits tayo online!