Mabigyan ng LIBRENG GAMOT pang-maintenance ang mga senior citizen!

‘Yan ang pangunahing hangarin ng Senior Citizen Maintenance Medicine Program ng Quezon City Government, para bawas alalahanin na sa ating mga lolo’t lola na QCitizen ang gastos sa kanilang gamot.

Available sa ating health centers ang mga maintenance medicine para sa ating seniors na may hypertension, diabetes, at high cholesterol ang mga gamot na Losartan, Amlodipine, Metformin, at Simvastatin.

Susuriin muna ng mga doktor ang mga senior bago i-rehistro sa programa at bigyan ng reseta at gamot.

Narito ang ilang impormasyon ukol sa Senior Citizen Maintenance Medicine Program: