Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng Lungsod Quezon ng libreng gamot para sa Senior QCitizens!

Nabigyan ng libreng gamot pang-maintenance tulad ng Losartan (50mg/tab) at Amlodipine (5mg/tab) para sa mga may hypertension; Metformin (500mg/tab) para sa mga may diabetes, at Simvastatin (20mg/tab) para sa mga may high cholesterol ang mga lolo at lola mula Barangay Bagong Pag-asa at Escopa 3.

Bago bigyan ng gamot, sumailalim muna sila sa check-up at assessment ng doktor. Mayroon ding COVID-19 vaccination para sa mga senior na nais magpabakuna ng kanilang primary dose o booster shot.

Sa mga senior o may kamag-anak na 60 taong gulang pataas, maaaring magtungo sa pinakamalapit na health center para magparehistro at maging bahagi ng programa mula Monday to Friday, 8am to 5pm.

Maaaring basahin ang iba pang detalye tungkol sa programa rito: https://www.facebook.com/QCGov/posts/287138920267421