Happy Feast Day of St. Therese! 🙏

Nag-alay ng banal na misa upang gumitain ang Solemn Feast of St. Therese of the Child Jesus ang Sta. Teresita Del Niño Jesus Parish sa pangunguna ni Rev. Fr. Ron Ojeda.

Ngayong taon, ang tema ng kapistahang ito ay “Sta. Teresita ng Niño Jesus: modelo ng mga kabataang kristiyano para sa misyon ng sinodal na simbahan.”

Ayon kay Rev. Fr. Ojeda, mahalagang responsibilidad ng bawat kabataang Pilipino ang mabuting kinabukasan ng ating lipunan at simbahan.

+11