Sama-samang itaguyod ang karapatan ng bawat batang QC sa panahon ng pandemya!

#2020ChildrensMonth #QCChildrensMonth2020 #MakabatangQC2020