Patuloy ang QC Small Business & Cooperative Development Promotions Office sa pagpo-proseso ng mga aprubadong benepisyaryo ng Pangkabuhayang QC program.

Para sa mga batches na kasalukuyang pinoproseso, hintayin lamang ang text message mula sa QCLGU para sa update.

Sa mga nais mag-follow up ng kanilang application, magpadala lang ng mensahe sa QC Small Business and Cooperatives Development Promotions Office Facebook page kalakip ang inyong buong pangalan, batch number at picture ng stub.

Maaari ring magpadala ng email sa [email protected], o tawagan ang 8988-4242 loc 8734 para sa iba pang katanungan.