MAHALAGANG ANUNSYO 🚦

Pansamantalang hindi madaraanan ang ilang bahagi ng 20th Avenue simula 6:00PM, May 4, 2022 hanggang 11:30PM, May 5, 2022.

Ito ay bilang paghahanda sa isasagawang Miting de Avance sa Huwebes, May 5, 2022.

District 3 Affected Streets:
20th Avenue
M.T Dioquino Street
General Lizardo

Hinihikayat ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta.