Updated Hotline Numbers for QCitizen ID Inquiries

Para sa mga naghihintay ng kanilang QC ID card, maaaring mag-follow up sa mga sumusunod na numero:

Quezon City Helpline 122

For Resident Card:
• QC Helpline 122

For Senior Citizens:
Office for Senior Citizens’ Affairs (OSCA)
• (02) 8703 2843
• (02) 8703 9518
• (02) 8988 4242 local 1104

For Persons with Disability:
Persons with Disability Affairs Office (PDAO)
• (02) 8988 4242 local 8123 (ADMIN)
• (02) 8988 4242 local 7809 (QC ID)

For Solo Parents:
Social Services Development Department (SSDD)
• (02) 8703 6803

Maaari ring mag-email sa:
[email protected]
[email protected]

Para malaman ang status ng inyong QCitizen ID, bisitahin ang QC ID Query Portal: https://qceservices.quezoncity.gov.ph/qcid

Tingnan ang gabay sa paggamit ng QC ID Query Portal dito: https://www.facebook.com/QCGov/

Narito ang hakbang at online application para makakuha ng QCitizen ID:
https://qceservices.quezoncity.gov.ph/qcitizen-id-instruction

Sa mga naghihintay ng QC ID, abangan ang aming anunsyo sa official Facebook page ng Quezon City Government kung kailan maaaring makuha ang inyong physical QCitizen ID card.