QCitizen, Bahagi Ka ng Solusyon sa ating mas pinalakas at mas pinaigting na kampanya laban sa Sexually Transmitted Infections (STIs), Human Immunodeficiency Virus (HIV), at Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

Tandaan ang mga hakbang upang maprotektahan ang inyong sarili at mga mahal sa buhay:

PREVENT: Gumamit ng mga proteksyon at protektahan ang inyong sarili

DETECT: End the Stigma and know your status! Magpa-test sa ating mga social hygiene clinics

TREAT: Libre at epektibo ang gamot sa HIV at AIDS, magpakonsulta sa ating mga peer counselor sa ating klinika

Sa ating #Zeroat2030 campaign layon ng lokal na pamahalaan na makamit ang zero new cases, zero discrimination, at zero HIV-related deaths sa ating lungsod sa taong 2030, sama-sama tayong magtutulungan upang masugpo ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng HIV sa Quezon City.

Narito ang schedule ng mga aktibidad kung saan aktibong nagbibigay ng access sa mga de-kalidad na serbisyo at konsultasyon ang ating social hygiene clinics: https://www.facebook.com/QCGov/posts/453169730331005

#QCRoadtoZero#BahagiKaNgSolusyon