Bilang paggunita sa ika-19 taon ng Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Awareness Week, naglunsad ang QC Kabahagi Center ng seminar sa mga magulang ng mga kabataang may ADHD kasama ang National Council on Disability Affairs at ADHD Society of the Philippines. Tinuruan ang mga magulang ukol sa pagkilala ng tungkulin nila sa anak na may ADHD at kung paano ang tamang pagtugon dito.

Maraming salamat kay Mr. Pacifico “Pong” Tee sa pagbahagi ng kanyang kaalaman sa ginanap na seminar.