Naging matagumpay ang idinaos na Quezon City Investors Summit 2022 kung saan mas pinalakas ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa pribadong sektor para mahikayat silang mamuhunan sa lungsod.

Para makita ang mga programa ng lungsod para maging ganap na “future-ready”, maaring makita ang booklet ng summit dito: