Paalala para sa QCitizen mommies at daddies!

Kumpleto na ba ang bakuna ng inyong mga anak? Sa kabila ng pandemya, huwag po nating kalimutan ang iba pang mga bakuna.

Pumunta sa inyong doktor o sa pinakamalapit na Quezon City health center para sa mga kailangang bakuna ng inyong anak.

Tandaan, ang batang BAKUNADO, kinabukasa’y SIGURADO!