Laging handa sa QC!

Handang tumulong at umalalay ang ating lokal na pamahalaan sa anumang sitwasyon at pangangailangan ng QCitizens lalo na sa panahon ng kalamidad.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng July 24, 2023. Makikita ang iba pang detalye sa: