Angat ang iyong galing, QCitizen! ✨

Patuloy ang pagpapalawak at pakikipag-ugnayan ng ating lokal na pamahalaan sa iba-ibang sektor ng lipunan, ahensya ng gobyerno, at mga pribadong organisyasyon para sa pagpapabuti ng edukasyon, kalusugan, kaligtasan, at paglinang sa kakayahan ng bawat QCitizens.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng June 26, 2023. Makikita ang iba pang detalye sa:

#BusyQCWeeklyRecap