Safe ka sa QC! ✨

Patuloy na pinalalawak ng ating lokal na pamahalaan ang ugnayan sa iba-ibang sektor ng lipunan maging sa ibang bansa upang maging katuwang sa pagbuo ng mga patakaran at paglulunsad ng mga proyekto para sa pagpapaunlad ng ating komunidad.

Isinusulong din ang mga programang pangkalikasan ng QC para sa pagkakaroon ng isang eco-friendly na lungsod. Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng May 22, 2023. Makikita ang iba pang detalye sa:

#BusyQCWeeklyRecap