Kabi-kabila ang mga programa at proyektong ipinatutupad ng ating lokal na pamahalaan para sa ikauunlad ng ating nasasakupan. Higit dito, atin ding pinaparangalan at kinikilala ang mga natatanging QCitizens dahil sa kanilang kabayanihan na ipinamamalas.

Sa ating lungsod, pinaiigting ang bayanihan sa panahon ng pandemya!

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng October 11, 2021. Makikita ang iba pang detalye sa:

• Let’s Go Bakuna Town Hall: Hope for 2022: https://www.facebook.com/QCGov/posts/176484014666246

• Pangkabuhayang QC program: https://www.facebook.com/QCGov/posts/175593921421922

• First ceremonial pediatric vaccination sa National Children’s Hospital at vaccination for pregnant women: https://www.facebook.com/QCGov/posts/175533354761312 at https://www.facebook.com/QCGov/posts/176268748021106

• No Contact Apprehension Program online forum- https://www.facebook.com/QCGov/videos/2691866194455930/
https://www.facebook.com/QCGov/posts/172607461720568

• 19th Manuel Luis Quezon Gawad Parangal 2021: https://www.facebook.com/QCGov/videos/856575605051440/ at https://www.facebook.com/QCGov/posts/173895654925082

• Wash O’ Clock campaign: https://www.facebook.com/QCGov/posts/172679185046729

#BusyQCWeeklyRecap