May karamay ka sa QC! ❤️

Ang ating lokal na pamahalaan ay laging handang umagapay at makinig sa boses at karapatan ng bawat QCitizens mula sa iba-ibang sektor ng lipunan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng programang tumutugon sa kanilang mga pangangailangan.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng September 4, 2023. Makikita ang iba pang detalye sa: