Ang programang ito ay naglalayong mapaunlad ang kakayahan ng QCitizen na gustong pumasok sa Information Technology and Business Process Management (IT_BPM) Industry.

Mag-register sa link na ito: https://forms.gle/HHywkcDPWjVEhyzWA

Basahin sa ibaba ang iba pang qualifications at requirements.