Ngayong Enero 24, ang Quezon City Government ay kaisa ng United Nations General Assembly sa pag diriwang ng International Day of Education, na may temang “Changing Course, Transforming Education.”

Ang patuloy na suporta ng ating lungsod ay bilang pagkilala sa napakahalagang papel nito sa paglinang ng kaalaman ng bawat mamamayan at sa pagkamit ng UN Sustainable Development Goals.

Sa ano mang mode of learning o paraan ng pagkatuto; online, modular, o face to face, makakaasa ang QCitizens na patuloy na sisikapin ng lungsod ang suportahan ang pagsulong na dekalidad ng edukasyon para sa ating mga kabataan.