WALK-INS ALLOWED

Magtungo sa mga malls kung saan mayroong vaccination at magpalista sa QC ProtekTODO booths. Kayo ay bibigyan ng WALK-IN STUBS para bumalik na lamang sa nakasaad na oras. Tandaan na limitado ang slots para sa walk-ins (150 doses).

Paalala: Prayoridad ang nakapag-register sa QC Vax Easy o sa barangay.

Narito naman ang iba-ibang paraang para magpabakuna:

• Mag-register sa https://qceservices.quezoncity.gov.ph/qcvaxeasy at piliin ang inyong vaccination schedule.

• Magpalista sa inyong barangay.

Narito ang listahan ng mga malls para sa walk-ins: